Atesty

Dlouhodobě nabízíme kvalitní produkty za přijatelné ceny. Aby jsme mohli osobně dohlédnout na kvalitu, naše produkty, případně látky jsou testované přímo u nás v České republice a to v akreditovaných laboratořích.

Testy zadáváme přímo z naší firmy. Tyto přísné testy dokazují, že jsou produkty zdravotně nezávadné.

Materiály v akreditovaných laboratořích jsou jsou zkoušené podle Vyhlášky č. 84/2001 Sb. a Vyhlášky č. 521/2005 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do věku 3 let a podle Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 v návaznosti na zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a posuzování shody. 

 

Atesty